Banner Top
Salı, Ocak 18, 2022

Yönetici
Yönetim işini icra eden kimse yöneticidir. Yönetici, her şeyden önce sorumluluk taşıyan kimsedir. Örgütü temsil eder, sözcüdür, onun gücünü ve yetkisini kullanır. Yöneticilik her şeyden önce icra; yani, “işleri başarma” disiplini olarak tanımlanır. Yönetici sorumlu olduğu birimin ya da örgütün hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken planlar, örgütler, yöneltir, eşgüdümler ve denetler. Bunlara yönetim fonksiyonları yada yönetim sürecinde denmektedir.

Dünyanın hızlı sanayileşmesi, örgütlerin sayı ve çeşidinin artış göstermesi ve büyüyen örgütlerin profesyonelleşmesi ardından çeşitli okullarda kamu ve özel sektör örgütleri için kitle halinde yönetici yetiştirilmeye başlanmıştır. Örgütleri, sahipleri adına; kamu kurumlarını, halk ve hatta onun seçilmiş siyasi temsilcileri adına profesyonel yöneticiler yönetmeye başlamıştır. Çünkü, yöneticilik gittikçe teknik beceriler ve bilgi (mevzuat, prosedür, muhasebe, bütçe… vb) gerektiren bir meslek haline gelmiştir.

Sayıları ve etkinlikleri gittikçe artan yöneticiler toplumdaki konumları, sayıları ve güçleri itibariyle dikkat çekmeye başlamış ve sosyal bilim dallarının inceleme alanına girmiştir.

Başarılı yönetici
Başarılı yöneticiler çevreleri tarafından zeki, hızlı kavrayan, analitik düşünebilen, çıkarım yapabilen, adil yargılayabilen, büyük resmi görebilen, yenilikçi olan, mantıklı kimseler olarak tanımlanır. Dolayısıyla onların bilişsel kabiliyetleri ve zekâları kavramsal becerilerini meydana getirmektedir.
Yöneticlik ideolojisi
Yöneticilik ideolojisi etkin kamu yönetimi amacına ulaşabilmeleri için idarecilere ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesi gerektiğini savunan bir tercihi tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Kamu yönetimlerinde politika yapımının ve katılımcılığın yerine yöneticinin ve yöneticiliğin vurgulanması yöneticilik ideolojisinin temel eleştirisi olmuştur. Eleştirenlere göre toplumun demokratik hakkı olan halkın denetiminin yöneticilik ideolojisi ile yeni kuşak girişimci kamu yöneticilerinin eline geçtiği bunun yapılması sonucunda demokratik süreçler, katılımcılık, politika üretimi vb. konuların ikinci plana itildiği vurgulanmaya başlamıştır. Böylece, yöneticilik ideolojisi, eleştirenleri tarafından demokratik süreçlere zarar veren bir tercihi dile getiren negatif anlam yüklü bir kavram olarak kullanılır olmuştur

Banner Content
Tags: ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment

TAKİP ET

INSTAGRAM

Reklam

img advertisement

Arşivler

Sosyal Medya