Banner Top
Salı, Ocak 18, 2022

Şefkat Ve Merhametli Olmak

Şefkat, başkasının kederiyle alâklanmak, merhamet ise bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü ,acımak ,şefkat göstermek, korumak iyilik etmek anlamalara gelir.

Müslümanlık, şefkat ve merhamet dinidir. İnsanın merhametli olması olgunluğuna delildir. Bütün mahlûkata karşı şefkat ve merhametle muamele etmek Rabbimizin emridir. İnsan olsun, hayvan olsun her cana; canlıya karşı merhametli olmak, İslâmî ahlâktandır.

Bedir Savaşında Mekkeli müşrikler savaşı kaybetmiş, onlardan bir kısmı öldürmüş bir kısmı esir alınmış. Savaş esirleri elleri bağlı olarak bekletirken halleri Resullah aleyhisselatu vesselam’ın dikkati çeker, merhameti celbeder. Mekke’de kendisine onca kötülüğü yapan bu insanlar şimdi onun elinde tutsaktı. Onlardan çeşitli şekilde intikam alabilirdi. Ancak Allah’ın Resul’ü tüm esirlerin ellerinin çözülmesini ve kendilerine iyi muamele edilmesini emretti.Sahbelere de esirlere kendi yediklerini yedirmelerini istedi.

Allah’ın Resul’ü şöyle buyurmuş :
“Allah, merhametli olanlar merhametle muameleme eder. Öyleyse, size yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size merhamet etsin.(Tirmizi, Biri 16,Kütüb-i sitte C.6)

Rasûl-i Ekrem engin merhameti sadece insanlara karşı değildir. Can taşıyan her yaratılmışa karşı merhamet edilmesini isterdi. Hayvan sahiplerine, hayvanlarının bakmalarına ve gıdalarına dikkat etmelerine, fazlaca yormamalarını emir ve tavsiye ederdi.

Rasûlüllah -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi; su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine:

“-Bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış!” deyip hemen kuyuya indi, mestini su ile doldurdu ve mesti ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Onun bu hareketinden Allah Teâlâ hoşnut oldu ve adamı bağışladı.” Sahâbîler:

“-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı?” dediler.

Rasûl-i Ekrem:

“-Her canlı sebebiyle sevap vardır” buyurdu. (Müslim, Selâm, 153)

MUHAMMED EMİN ASLAN.

Banner Content
Tags:

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment

TAKİP ET

INSTAGRAM

Reklam

img advertisement

Arşivler

Sosyal Medya