Banner Top
Perşembe, Mayıs 6, 2021

Uzaktan öğretim ile verilebileceğine karar verilen bir dersin içeriği klasik dershane ortamında verilen içerikten farklılıklar gösterebilir.Uzaktan öğretim ile verilebileceğine karar verilen her bir dersin fayda/maliyet analizleri ile yapılmalıdır. Bir dersin uzaktan öğretim ile verilmesinin sağlamış olduğu fayda, sarf edilen mali kaynaklara oranlanarak, klasik öğretimin fayda/maliyet oranı ile karşılaştırıldığında, büyük bir maliyet artışı söz konusu ise, bu dersin uzaktan öğretim ile verilmesi ertelenerek teknolojinin gelecekte getireceği ucuzlama  ve gelişmelere paralel olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarının karşılanması, her etkili uzaktan öğretim programının köşe taşı ve saf çabalarının sonucunun sınandığı bir kriterdir.Öğrencilerin uzaktan öğretime bakış açısı ve dersin uzaktan öğretim ile verilmesine gösterdiği tepkiler farklılıklar arz eder. Bazı öğrenciler kolaylıkla uzaktan öğretim ile derslerin verilmesine uyum sağlarken bazıları da bir türlü uyum sağlayamayabilirler.Öğrencilerin öğretmenleri ile olan fiziksel yakınlığı, uzaktan öğretimde, klasik öğretime kıyasla oldukça fazla olacağı için, özellikle öğretmen merkezli öğretime alıştırılmış öğrencilerde olumsuz gelişmelere sebep olabilir. Uzaktan öğretim öğrencileri kendi başlarına çalışabilme ve derste daha fazla aktif olma becerilerini kazanmaları acısına faydalı sonuçlar üretebilir.

Öğretimin Faydaları:
♦ Farklı farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken öğretimin zamanında verilmesi
♦ Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanları gerçek zamanda erişim
♦ Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik
♦ Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış
♦ Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik
♦ Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma
♦ Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
♦ Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma
♦ Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
♦ B ilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
♦ Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması

Uzaktan Öğretimin Dezavantajları:

♦ Öğretmenle öğrencinin göz temasının olmaması
♦ Uzaktan öğretime uygun olmayan derslerin uzaktan öğretim ile verilmesi halinde, dersin etkin olmayışı
♦ Öğretmenlerin öğrencilerini klasik öğretimdeki gibi kontrol edememesi
♦ Kullanılacak teknolojilere bağlı olarak, maliyetinin yüksek olabilmesi
♦ Ders içeriklerinin hazırlanması için daha fazla emek ve zamana ihtiyaç duyulması
♦ Plan ve koordinasyonunun daha zor ve karmaşık oluşu
♦ Öğretmenlerin derse hazırlanmaları için daha fazla zamana ihtiyaçlarının olması
♦ Uzaktan öğretimin yeteneklerinin yanlış yorumlanması ile öğretmen ve öğrencilerin öğretme ve öğrenme motivasyonlarının azalabilmesi

Banner Content
Tags: , , ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment

TAKİP ET

INSTAGRAM

Reklam

img advertisement

Arşivler

Sosyal Medya